frustrated_problems_young_business_man_working_laptop_computer_cg6p6920383c_th

(Lietuviškai) Įsigaliojo naujovės dėl grynųjų pinigų naudojimo nuo 2016-01-01 dienos

admin

(Lietuviškai) Įsigaliojo naujovės dėl grynųjų pinigų naudojimo nuo 2016-01-01 dienos
Nuo 2016 m. sausio 01 dienos kiekviena įmonė (įmonės buhalteris) privalės teikti deklaracijas:
1) Apie grynųjų pinigų išmokas asmenims, jeigu metinė apyvarta vienam asmeniui grynaisiais pinigais per metus yra 15000 EUR
2) Jeigu vieno fizinio asmens įsiskolinimas įmonei kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra ne mažesnis kaip 15 000 EUR
3) Apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sutarčių, gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų